© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Елеа

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2600 ден

Гоксу

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2480 ден

Минимал

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2300 ден

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Плаќање на 6 и 12 рати
     
КОРНИ  керамика

Туш рачка 952

Опис: Туш рачка Производител: Равак-Чешка Цена: 1500 ден

Туш рачка 953

Опис: Туш рачка Производител: Равак-Чешка Цена: 1200 ден

Туш Сет

Вградлив туш сет: Производител: Равак-Чешка Туш глава,миксер,црево,туш: 39030 ден

Тиера

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1750 ден

Мира

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2600 ден

Комплет 901

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: Равак-Чешка Цена: 1500 ден

Нита

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1600 ден

Логика

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1950 ден

Луна

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1680 ден

Фират

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2400 ден

Компакт

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 3600 ден

Спил

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1450 ден

Закачалка (ш.Цр100)

Опис: Хромирана закачалка Производител: Равак-Чешка Цена: 1760 ден

Закачалка (ш.Цр110)

Опис: Хромирана закачалка Производител: Равак-Чешка Цена: 1560 ден

Држач (ш.Цр200)

Опис: Држач со сад Производител: Равак-Чешка Цена: 2160 ден

Држач (ш.Цр210)

Опис: Држач со чаша Производител: Равак-Чешка Цена: 2460 ден

Држач (ш.Цр231)

Опис: Држач со сад Производител: Равак-Чешка Цена: 3860 ден

Држач (ш.Цр231)

Опис: Држач за тоалетна хартија Производител: Равак-Чешка Цена: 3460 ден

Држач (ш.Цр410)

Опис: Држач за четка Производител: Равак-Чешка Цена: 3760 ден

Држач (ш.Цр420)

Опис: Држач Производител: Равак-Чешка Цена: 2760 ден

Седиште

Опис: Седиште склопливо Производител: Равак-Чешка Цена: 8000 ден

Галантерија

Голем избор на

висококавлитетни туш рачки и

црева, држачи за тоалет..

© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Галантерија

Голем избор на

висококавлитетни туш

рачки и црева, држачи за

тоалет..

      

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Гоксу

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2480 ден

Елеа

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2600 ден

Минимал

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2300 ден

Фират

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2400 ден

Компакт

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 3600 ден

Спил

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1450 ден

Нита

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1600 ден

Логика

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1950 ден

Луна

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1680 ден

Тиера

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 1750 ден

Мира

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: ЕЦЕ-Турција Цена: 2600 ден

Комплет 901

Опис: Туш рачка,црево и држачи Производител: Равак-Чешка Цена: 1500 ден

Туш рачка 952

Опис: Туш рачка Производител: Равак-Чешка Цена: 1500 ден

Туш рачка 953

Опис: Туш рачка Производител: Равак-Чешка Цена: 1200 ден

Туш Сет

Вградлив туш сет: Производител: Равак-Чешка Туш глава,миксер,црево,туш: 39030 ден

Закачалка (ш.Цр100)

Опис: Хромирана закачалка Производител: Равак-Чешка Цена: 1760 ден

Закачалка (ш.Цр110)

Опис: Хромирана закачалка Производител: Равак-Чешка Цена: 1560 ден

Држач (ш.Цр200)

Опис: Држач со сад Производител: Равак-Чешка Цена: 2160 ден

Држач (ш.Цр210)

Опис: Држач со чаша Производител: Равак-Чешка Цена: 2460 ден

Држач (ш.Цр231)

Опис: Држач со сад Производител: Равак-Чешка Цена: 3860 ден

Држач (ш.Цр231)

Опис: Држач за тоалетна хартија Производител: Равак-Чешка Цена: 3460 ден

Држач (ш.Цр410)

Опис: Држач за четка Производител: Равак-Чешка Цена: 3760 ден

Држач (ш.Цр420)

Опис: Држач Производител: Равак-Чешка Цена: 2760 ден

Седиште

Опис: Седиште склопливо Производител: Равак-Чешка Цена: 8000 ден