© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Астра 

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 110-170х70, 160-170х75, 180х80 Цена за 160х70: 10.600 ден.

Верона

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 110-170х70 Цена за 160х70: 10.600 ден.

Хавана

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170х80 Цена: 13.900 ден.

Кади

Голем избор на кади, масажни

кади и туш кади.

Вискоквалитетен акрил, 5

години гаранција.

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Плаќање на 6 и 12 рати
     
КОРНИ  керамика

Нова

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х80 Цена за 170х80: 25.000 ден.

Каприц

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 15.950 ден.

Адриа

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 150х105 Цена: 15400  ден.

Мајами

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 160х83; 170х83 Цена за 170х83: 14.700 ден.

Гранде

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 190х120 Цена за 170х80: 21.500 ден.

Барок

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 37.000 ден.

Вегас Дуо

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 15.950 ден.

Долче

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170х75; 180х80 Цена за 170х75: 15,000 ден.

Квадро

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х120 Цена за 170х80: 21.500 ден.

Сити

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 120/140х70 Цена за 120х70: 8.900 ден.

Сити

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 150/160х70 Цена за 160х70: 11.200 ден.

Вегас

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170-180х80 Цена за 170х80: 15.770 ден.

Серена

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 160х90 Цена: 14,230 ден.

Луна

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 120х120; 130х130; 140х140 Цена за 140х140: 15,900  ден.

Аурора

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 140х140; 150х150 Цена за 150х150: 17,200 ден.

Аурора

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 140х140; 150х150 Цена за 150х150: 17,200 ден.

Витро

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 145х145 Цена: 26,300 ден.

Леа

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х80, 90х90; 100Х100 цм Цена за 90х90: 5,150 ден.

Туто

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х80; 90х90; 100Х100 цм Цена за 90х90: 5,400 ден.

Федора

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х120 цм Цена за 90х90: 6,920 ден.

Изработка на кадите

Секоја када е направена од вискоквалитетни санитарни плочи. Плочите се направени од 3 слоја. Акрил(РММА) за сјајна и завршна мазна завршна обработка, ABS за отпотност и еластичност и уште еден долен слој од акрил(РММА) за добра адхезија со ГРП. Полиестер засилен со стаклено влано.
© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Кади

Голем избор на кади,

масажни кади и туш кади.

Вискоквалитетен акрил, 5

години гаранција.

      

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Верона

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 110-170х70 Цена за 160х70: 10.600 ден.

Астра 

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 110-170х70, 160-170х75, 180х80 Цена за 160х70: 10.600 ден.

Хавана

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170х80 Цена: 13.900 ден.

Сити

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 120/140х70 Цена за 120х70: 8.900 ден.

Сити

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 150/160х70 Цена за 160х70: 11.200 ден.

Вегас

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170-180х80 Цена за 170х80: 15.770 ден.

Вегас Дуо

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 15.950 ден.

Долче

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 170х75; 180х80 Цена за 170х75: 15,000 ден.

Квадро

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х120 Цена за 170х80: 21.500 ден.

Мајами

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 160х83; 170х83 Цена за 170х83: 14.700 ден.

Гранде

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 190х120 Цена за 170х80: 21.500 ден.

Барок

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 37.000 ден.

Нова

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х80 Цена за 170х80: 25.000 ден.

Каприц

Опис: Правоаголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 180х90 Цена за 170х80: 15.950 ден.

Адриа

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 150х105 Цена: 15400  ден.

Серена

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 160х90 Цена: 14,230 ден.

Луна

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 120х120; 130х130; 140х140 Цена за 140х140: 15,900  ден.

Аурора

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 140х140; 150х150 Цена за 150х150: 17,200 ден.

Аурора

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 140х140; 150х150 Цена за 150х150: 17,200 ден.

Витро

Опис: Аголна када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 145х145 Цена: 26,300 ден.

Леа

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х80, 90х90; 100Х100 цм Цена за 90х90: 5,150 ден.

Туто

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х80; 90х90; 100Х100 цм Цена за 90х90: 5,400 ден.

Федора

Опис: Туш када Произ..: Делукс Акватик-Македонија Димензии: 80х120 цм Цена за 90х90: 6,920 ден.