© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Делхи марфил,ноче (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2>Акција 580 ден/м2

Студио (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Довер перла (25х50)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2 > Акција: 660 ден/м2

Керамички плочки

Нашиот салон изобилува со

голем избор на керамички и

порцелански плочки. Погодни

за станбени и индивидуални

објекти, индустриски и јавни

простори. Ги поседуваат сите

сертификати за квалитет.

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Плаќање на 6 и 12 рати
     
КОРНИ  керамика

Фред (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2 > Акција 580ден/м2

Скај бланко (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 650 ден/м2

Кјубик бланко (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Кензо (25х70)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Неутра (25х60)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Џулиет (30х60)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 790 ден/м2

Даунтаун вајт (40х120)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 2200 ден/м2 > Акција: 1800 ден/м2

Аполо ајвори мат (40х120)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 2200 ден

Прогрес декор Кјуб (30х90)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1900 ден/м2 > Акција: 1500 ден/м2

Тесла (25х50)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Нептун (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Навиа (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Пицено грис (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 2800 ден/м2

Паоназо (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Ацеро (60х120)

Опис: Порцеланска полупол. плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Барселона (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Малага (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Беникасим (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Ла Фајет вајт (59,3х59,3)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1900 ден/м2

Ла Фајет мултик. (59,3х59,3)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1900 ден/м2

Ибериа (33х33)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1300 ден/м2

Цемент греј (45х45)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 850 ден/м2

Амалфи греј (45х45)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 850 ден/м2

Лугано беж (30х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1200 ден/м2

Монтана ногал (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Монтана перла (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Монтана робле (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Ковер ацеро (60х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1400 ден/м2

Хабитат маренго (60х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 960 ден/м2

Пулпис беж (60х60)

Опис: Порцел. подна полупол. плочка Производител: Гранисер-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Структура (60х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3800 ден/м2> Акција: 1900 ден/м2

Структура (60х60)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1900 ден/м2> Акција: 1400 ден/м2

Оникс силвер (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Трибека ред (6х25)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Нолита бланко (6х25)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Ројал ројо, Булевар вајт (10х30)

Опис: Ѕидна керамичка плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Тоскана гриџо (45х90)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1800 ден/м2

Аспен (19,5х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1500 ден/м2

Фореста валнут (20х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1500 ден/м2

Мозаик 501 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2

Мозаик 503 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2

Мозаик 508 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2
© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Керамички плочки

Нашиот салон изобилува

со голем избор на

керамички и

порцелански плочки.

Погодни за станбени и

индивидуални објекти,

индустриски и јавни

простори. Ги поседуваат

сите сертификати за

квалитет.

      

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Студио (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Делхи марфил,ноче (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2>Акција 580 ден/м2

Довер перла (25х50)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2 > Акција: 660 ден/м2

Тесла (25х50)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Нептун (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Навиа (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Даунтаун вајт (40х120)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 2200 ден/м2 > Акција: 1800 ден/м2

Аполо ајвори мат (40х120)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 2200 ден

Прогрес декор Кјуб (30х90)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1900 ден/м2 > Акција: 1500 ден/м2

Кензо (25х70)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Неутра (25х60)

Опис: Керамичка ѕидна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Џулиет (30х60)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 790 ден/м2

Фред (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2 > Акција 580ден/м2

Скај бланко (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 650 ден/м2

Кјубик бланко (33х55)

Опис: Керамичка ѕидна сјајна плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Пицено грис (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 2800 ден/м2

Паоназо (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Ацеро (60х120)

Опис: Порцеланска полупол. плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Барселона (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Малага (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Беникасим (33х33)

Опис: Керамичка подна мат плочка Производител: Елфос-Шпанија Цена: 850 ден/м2

Ла Фајет вајт (59,3х59,3)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1900 ден/м2

Ла Фајет мултик. (59,3х59,3)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1900 ден/м2

Ибериа (33х33)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1300 ден/м2

Цемент греј (45х45)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 850 ден/м2

Амалфи греј (45х45)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 850 ден/м2

Лугано беж (30х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1200 ден/м2

Монтана ногал (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Монтана перла (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Монтана робле (22,5х60)

Опис: Керамичка подна плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 750 ден/м2

Ковер ацеро (60х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1400 ден/м2

Хабитат маренго (60х60)

Опис: Порцеланска подна мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 960 ден/м2

Пулпис беж (60х60)

Опис: Порцел. подна полупол. плочка Производител: Гранисер-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Структура (60х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3800 ден/м2> Акција: 1900 ден/м2

Структура (60х60)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1900 ден/м2> Акција: 1400 ден/м2

Оникс силвер (60х120)

Опис: Порцеланска полирана плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 3400 ден/м2

Трибека ред (6х25)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Нолита бланко (6х25)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Геотајлс-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Ројал ројо, Булевар вајт (10х30)

Опис: Ѕидна керамичка плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1600 ден/м2

Тоскана гриџо (45х90)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1800 ден/м2

Аспен (19,5х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Гранисер-Турција Цена: 1500 ден/м2

Фореста валнут (20х120)

Опис: Порцеланска мат плочка Производител: Цифре-Шпанија Цена: 1500 ден/м2

Мозаик 501 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2

Мозаик 503 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2

Мозаик 508 (30х30)

Опис: Стакло порцелан мозаик Производител: Видрепур-Шпанија Цена: 1200 ден/м2