© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Пјурити (100х49) ш.ПР35

Опис: Вградлив порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 11200 ден

Минимал слим (60х44) ш.1633

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7400 ден

Минимал (46х46) ш.3016

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7400 ден

Санитарија

Голем избор на високвалитетна

санитарија. Најнова технологија,

екстра- чисто која дава посебен

сјај и лесно се одржува

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Плаќање на 6 и 12 рати
     
КОРНИ  керамика

Рита (43х43) ш.РТ33

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 8600 ден

Френдли (57х32) ш.6742

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 2750 ден

Мијалник (65х43) ш.1842

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 3600 ден

Минимал 45 (Ф 45) ш.2054

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4700 ден

Минимал (43х43) ш.2014

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4200 ден

Минимал (Ф 46) ш.2025

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 6100 ден

Мун 2с  (56х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Елипса ЦХ 33 (55х41)

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4900 ден

Елипса ЦХ 34 (55х41)

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5100 ден

Мун 1 (40х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Мун 1ц (40х35,5)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Мун 2 (56х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 16000 ден

Мијалник 120 ш.1547

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 6700 ден

Делта 60 ш.ДЕ42

Опис: Порцелански мијалник со чизма Производител: Серел-Турција Цена: 6500 ден

Орхидеја (56х46) ш.6841

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7350 ден

Веда (60х50) ш.8942

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5950 ден

Веда (80х50) ш.8943

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 8200 ден

Минимал (60х42) ш.2047

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4600 ден

Мијалалник (70х50) ш.2027

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 6500 ден

Мијалалник (Ф45) ш.2012

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5850 ден

Долновградлив (55х33) ш.0561

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 2800 ден
© Copyright 2019, КОРНИ. Сите права задржани.

Санитарија

Голем избор на

високвалитетна

санитарија. Најнова

технологија, екстра-

чисто која дава посебен

сјај и лесно се одржува

      

Работно време:

работни денови 08-18,

Сабота 08-14

Минимал слим (60х44) ш.1633

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7400 ден

Пјурити (100х49) ш.ПР35

Опис: Вградлив порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 11200 ден

Минимал (46х46) ш.3016

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7400 ден

Мун 2с  (56х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Мун 1ц (40х35,5)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Мун 2 (56х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 16000 ден

Мун 2с  (56х40)

Опис: Надграден композитен мијалник Производител: Равак-Чешка Цена: 10750 ден

Елипса ЦХ 33 (55х41)

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4900 ден

Елипса ЦХ 34 (55х41)

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5100 ден

Минимал 45 (Ф 45) ш.2054

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4700 ден

Минимал (43х43) ш.2014

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4200 ден

Минимал (Ф 46) ш.2025

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5600 ден

Рита (43х43) ш.РТ33

Опис: Надграден порцел. мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 8600 ден

Френдли (57х32) ш.6742

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 2750 ден

Мијалник (65х43) ш.1842

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 3600 ден

Мијалник 120 ш.1547

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 6700 ден

Делта 60 ш.ДЕ42

Опис: Порцелански мијалник со чизма Производител: Серел-Турција Цена: 6500 ден

Орхидеја (56х46) ш.6841

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 7350 ден

Веда (60х50) ш.8942

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5950 ден

Веда (80х50) ш.8943

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 8200 ден

Минимал (60х42) ш.2047

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 4600 ден

Мијалалник (70х50) ш.2027

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 6500 ден

Мијалалник (Ф45) ш.2012

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 5850 ден

Долновградлив (55х33) ш.0561

Опис: Порцелански мијалник Производител: Серел-Турција Цена: 2800 ден